Настройки Windows Vista

1. От старт менюто избирате Control Panel / Контрол Панел.

2. В новопоявилия се прозорец избирате менюто Network and Internet / Мрежа и Интернет.

3. Избирате менюто Network and Sharing Center.

4. От лентата със задачи в ляво избирате Set up a connection or network / Настройка на връзка или мрежа.

5. От появилия се прозорец избирате Connect to the Internet / Свързване към интернет, след което натискате Next / Напред.

6. Избирате радио бутона No, create a new connection / Не, създаване на нова връзка, след което натискате Next / Напред.

7. Избирате Broadband (PPPoE).

8. В новопоявилия се прозорец въвеждате потребителското си име,
парола и име за новосъздадената връзка ( playtime ).

При натискане на бутона Connect / Свържи, автоматично ще се стартира новата връзка за достъп до Интернет.