Бизнес 3
  • Месечена такса – 158.00 лв
 
Скорости
Българско пространство
Meждународен достъп
Download
96 Mbit/s
60 Mbit/s
Upload
96 Mbit/s
60 Mbit/s
 
    Параметри на услугата:
  • Реален Статичен IP Адрес.
  • Услугaтa нe e ограниченa по трафик, работни станции и сесии.
  • Поддръжка DNS имената на клиента.
  • Безплатна денонощна поддръжка на 080011344.
  • Автоматични E-Mail съобщения за наближаване датата на падежа.
  • Възможност за използване на SMTP сървър.
  • Без лимит за изпратени и приети писма за 24 часа.
  • Без лимит за обща големина на изпратени писма за 24 часа.
  • Без ограничение за максимална големина за изпращане на единичен e-mail.
  • Възможност за клиентски mail server.
  • Преносна среда Lan мрежа.
  • Антивирусен софтуер – Nod32 – 5 бр.

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1