Колокация

Колокиране

 • Meждународен достъп
 • Български достъп
 • Uptime
 • Реален статичен IP Адрес
 • Поддръжка на DNS
 • Денонощен мониторинг
 • Цена за Redundant PSU


Колокейшън 1U

81,6лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 105,40 лв.
 • Sign Up


Колокейшън 2U

153лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 198,90 лв.
 • Sign Up


Колокейшън 3U

204лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 265,20 лв.
 • Sign Up


Колокейшън 1RU

816лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 1060,80 лв.
 • Sign Up

При колокация се гарантира 99,9% uptime.
Обявеният трафик е минимално 100% гарантиран.
Без ограничение за генериран трафик.
Автоматично наблюдение – система за автоматичен мониторинг(на всеки 5 мин) на колокираните при нас сървъри, която е под постоянно наблюдение от оператор.

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1
Цените са с включен ДДС.