Колокация

Колокиране

 • Meждународен достъп
 • Български достъп
 • Uptime
 • Реален статичен IP Адрес
 • Поддръжка на DNS
 • Денонощен мониторинг
 • Цена за Redundant PSU


Колокейшън 1U

48лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 62 лв.
 • Sign Up


Колокейшън 2U

90лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 117 лв.
 • Sign Up


Колокейшън 3U

120лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 156 лв.
 • Sign Up


Колокейшън 1RU

480лв

 • 1 Mbit/s
 • 10 Mbit/s
 • 99.9%
 • 624 лв.
 • Sign Up

При колокация се гарантира 99,9% uptime.
Обявеният трафик е минимално 100% гарантиран.
24-часова техническа поддръжка със “зелен телефон”.
Без ограничение за генериран трафик.
Автоматично наблюдение – система за автоматичен мониторинг(на всеки 5 мин) на колокираните при нас сървъри, която е под постоянно наблюдение от оператор. В случай, на срив в операционната система, в рамките на максимум 5 мин след сигнализацията, сървърът Ви ще бъде диагностициран, вие ще бъдете уведомен.
Достъп до SmokePing графики за наблюдение на качеството на услугата.

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1
Цените са с включен ДДС.