Цифрова телевизия конфигуратор

Цифрова телевизия

Изберете услуга

*Изберете цифрова телевизия:

Изберете подуслуга:
*Тип на договора:

Инсталационна такса:


0.00 лв.Месечна такса :[raw]

За да приемате Цифрова и HD телевизия е необходим цифров приемник, ако не разполагате с такъв можете: - да го закупите от нас на цена от 150 лв. - да го закупите на изплащане на две равни вноски по 80 лв. както следва: - при активирането – първа вноска и в началото на 6-ти месец – втора вноска. След втората вноска устройството става собственост на клиента. Оскъпяване за целия период в размер на 10 лв, обща стойност на устройството – 160 лв. - да го закупите на изплащане на три равни вноски по 55 лв, както следва: - при активирането – първа вноска; в началото на 4-ти месец – втора вноска; в началото на 8-ми месец – трета вноска. След последната вноска устройството става собственост на клиента. Оскъпяване за целия период в размер на 15 лв, обща стойност на устройството – 165 лв. - да го вземете от нас под наем: - при едногодишен договор депозит от 60 лв и 7.50 лв. месечен наем - при договор за шест месеца депозит от 90 лв и 7.50 лв. месечен наем