Новини с етикет 'Интернет доставчик'

Включи се и ти!


Posted by:

Включи се и ти!


2 месеца интернет
+
рутер 150Mbps
=
безплатно!

Вземи сега 4 месеца интернет на цената на 2 + безжичен рутер 150Mbps.
Включване без инсталационна такса.Виж още →

Общи условия


Posted by:

Общи условия за доставка на интернет и далекосъобщителна дейност на територията на гр. София, Р. България.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на “Плейтайм” ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217-06222/11.01.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на ГРАД СОФИЯ

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения


Виж още →

Покритие


Posted by:

Пълно покритие

В процес на изграждане или частично покритие
Виж още →
Page 1 of 2 12