Новини с етикет 'Корпоративен Интернет'

Оптичен интернет


Posted by:

Оптичен интернет достъп

 • Meждународен Download
 • Международен Upload
 • Български Download
 • Български Upload
 • Реален статичен IP Адрес
 • Поддръжка на DNS
 • Денонощен мониторинг
 • Лимит за изпратени и приети писма
 • Лимит за големина на писма
 • Ограничение по трафик
 • Ограничение по работни станции
 • Ограничение по сесии
 • Преносна среда

Оптик 3


Posted by:

Оптик 3
 • Месечена такса – 336.00 лв
 
Скорости
Българско пространство
Meждународен достъп
Download
Виж още →

Оптик 2


Posted by:

Оптик 2
 • Месечена такса – 252.00 лв
 
Скорости
Българско пространство
Meждународен достъп
Download
Виж още →

Бизнес 3


Posted by:

Бизнес 3
 • Месечена такса – 158.00 лв
 
Скорости
Българско пространство
Meждународен достъп
Download
Виж още →
Page 1 of 2 12