Новини с етикет 'телекомуникационни услуги'

Общи условия


Posted by:

Общи условия за доставка на интернет и далекосъобщителна дейност на територията на гр. София, Р. България.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на “Плейтайм” ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217-06222/11.01.2007 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на ГРАД СОФИЯ

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения


Виж още →