Включи се и ти! (2 за 4)

Включи се и ти! (2=4)

При включването си всеки нов клиент получава 4 месеца интернет на цената на 2 и без да заплаща такса включване!
1. Условия на промоцията
– Промоцията важи еднократно.
– Промоцията важи за всички райони на покритие.
– Промоцията е валидна за нови абонати и за настоящи абонати с необвързващ договор.
– Промоцията важи само за улсугите Плейтайм 24 и Home.
– Промоцията важи при подписване на едногодишен договор.
2. Офертата не важи в следните случаи:
– При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата.
– За настоящи активни абонати със сключени обвързващи договори.
3. Записване за промоцията
– в най близкия офис на Плейтайм
– на телефон 0800 11 344
– on-line от тук