Предплати и полети! (6=7)

Предплати и полети! (6=7)


 

Предплатете 6 месеца достъп до интернет и ще получите 1 безплатно.
Условия на промоцията:
– Промоцията важи за всички райони на покритие.
– Промоцията важи за Интернет услугите.
– Промоцията е валидна за нови и настоящи абонати.
– Промоцията може да се използва многократно.