Настройки за Outlook Express

Oтворeте “Microsoft Outlook”, отидете в менюто “Tools” и от там изберете “Accounts”.

1

Отваря ви се прозорец “Internet accounts”. Изберете опцията “Add” -> “Mail” и продължете нататък, като натиснете бутона “Next”.

2

Отваря ви се прозорец “Internet Connection Wizard”:
В полето “Your name” напишете вашето име (например: Aleksandar Popov), натиснете “Next”.

3

В полето “Internet E-mail address” напишете e-mail адреса, който ще ползвате (например: a.popov@playtime.bg), натиснете “Next”

4

В прозореца “Email server names” изберете “My incoming server is a IMAP server”, в полето “Incoming mail(POP3,IMAP or HTTP) server” напишете smtp.playtime.bg, в полето “Outgoing mail(SMTP) server” също напишете smtp.playtime.bg. Натиснете “Next”

5

В прозореца “Internet mail logon” в полето “Account name” въведете вашето потребителското име (например: a.popov@playtime.bg). В полето the “Password” въведете вашата парола. Натиснете “Next”.

6

Това е всичко, натиснете “Finish”.

7