Колокация

[megatables id=”94088SZAZW”]

При колокация се гарантира 99,9% uptime.
Обявеният трафик е минимално 100% гарантиран.
Без ограничение за генериран трафик.
Автоматично наблюдение – система за автоматичен мониторинг(на всеки 5 мин) на колокираните при нас сървъри, която е под постоянно наблюдение от оператор.

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1
Цените са с включен ДДС.