Оптичен интернет

Оптичен интернет достъп

 • Meждународен Download
 • Международен Upload
 • Български Download
 • Български Upload
 • Реален статичен IP Адрес
 • Поддръжка на DNS
 • Денонощен мониторинг
 • Лимит за изпратени и приети писма
 • Лимит за големина на писма
 • Ограничение по трафик
 • Ограничение по работни станции
 • Ограничение по сесии
 • Преносна среда


Оптик 1

162лв

 • 30 Mbit/s
 • 30 Mbit/s
 • 48 Mbit/s
 • 48 Mbit/s
 • Оптична свързаност
 • Sign Up


Оптик 2

252лв

 • 40 Mbit/s
 • 40 Mbit/s
 • 64 Mbit/s
 • 64 Mbit/s
 • Оптична свързаност
 • Sign Up


Оптик 3

336лв

 • 60 Mbit/s
 • 60 Mbit/s
 • 96 Mbit/s
 • 96 Mbit/s
 • Оптична свързаност
 • Sign Up

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1