Оптичен интернет

[megatables id=”5F43Z001JR”]

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1