Пакетни услуги

*Вашето име:
*Адрес за предоставяне:
*Телефон:
*Email:
Допълнителна информация
От къде научихте за нас:

check($captcha) == false) {
$errors[‘captcha_error’] = ‘Incorrect security code entered
‘;
$_SESSION[‘ctform’][‘captcha_error’] = “$errors[captcha_error]“;
}
else {
$_SESSION[‘ctform’][‘captcha_error’] = false;
$errors[‘captcha_error’] = false;
}
}
process_si_contact_form();
?>


Избрали сте:

Услуга - Достъп до интернет:".$_SESSION[net_name].""; ?>
Услуга - Цифрова телевизия: ".$_SESSION[tv_name].""; ?>
Тип договор: ".$_SESSION[contract].""; ?>
Допълнителни услуги :
".$_SESSION[staticip]."
"; if($_SESSION[nod32]) echo "".$_SESSION[nod32]."
"; if($_SESSION[payhome]) echo "".$_SESSION[payhome]."
"; } if($_SESSION[seconttv]) { echo "".$_SESSION[seconttv]."
"; } if($_SESSION[thitdttv]) { echo "".$_SESSION[thitdttv]."
"; } if($_SESSION[fourthtv]) { echo "".$_SESSION[fourthtv]."

"; } ?>

 

Име : ".$_POST[ime]."
"; ?> Адрес на предоставяне: ".$_POST[address]."
"; ?> Телефон : ".$_POST[phone]."
"; ?> Email : ".$_POST[email]."
"; ?> Допълнителна информация : ".$_POST[info]."
"; ?>

Благодарим Ви!
Заявка е попълнена успешно, очаквайте в най-скоро време да се свържем с Вас !

insert(‘wp_zaiavka’, array( ‘contract’ => $_SESSION[contract], ‘promo’ => $_SESSION[promo], ‘address’ => $_SESSION[address], ‘name’ => $_SESSION[ime], ‘phone’ => $_SESSION[phone], ’email’ => $_SESSION[email], ‘info’ => $_SESSION[info], ‘tv’ => $_SESSION[tv_name], ‘net’ => $_SESSION[net_name], ‘staticip’ => $_SESSION[staticip], ‘nod32’ => $_SESSION[nod32], ‘payhome’ => $_SESSION[payhome], ‘second_tv’ => $_SESSION[seconttv], ‘third_tv’ => $_SESSION[thitdttv], ‘forth_tv’ => $_SESSION[fourthtv], ‘hbo’ => $_SESSION[hbo], ‘hbo2’ => $_SESSION[hbo2] ));
$headers= “MIME-Version: 1.0\n” .
“Content-Type: text/html; charset=\”” .
get_option(‘blog_charset’) . “\”\n”;
$subject = “Онлайн заявка – интернет конфигуратор”;
$message = “ОТ : $_SESSION[ime]
“;
$message .= “Телефон : $_SESSION[phone]
“;
$message .= “Email : $_SESSION[email]
“;
$message .= “Адрес : $_SESSION[address]
“;
$message .= “Доп. инфо : $_SESSION[info]

“;
$message .= “Интернет Услуга : $_SESSION[net_name]
“;
$message .= “Подуслуги : $_SESSION[staticip] , $_SESSION[payhome], $_SESSION[nod32]
“;
$message .= “Цифрова телевизия Услуга : $_SESSION[tv_name]
“;
$message .= “Втори ТВ : $_SESSION[seconttv]
“;
$message .= “Трети ТВ : $_SESSION[thitdttv]
“;
$message .= “Четвърти ТВ : $_SESSION[fourthtv]
“;
$message .= “HBO : $_SESSION[hbo]
“;
$message .= “Вид договор : $_SESSION[contract]
“;
$message .= “Промоция : $_SESSION[promo]
“;
wp_mail(‘bus.power@gmail.com’, $subject, $message, $headers);
session_destroy();
?>

Изберете услуга

*Изберете услуга достъп до интернет:

Изберете услуга
*Изберете услуга цифрова телевизия:*Тип на договора:


Общо:Спестявате:Месечна такса:


[raw]

За да приемате Цифрова и HD телевизия е необходим цифров приемник, ако не разполагате с такъв можете:

- да го закупите от нас на цена от 150 лв.

- да го закпуите на изплащане на две равни вноски по 80 лв. както следва: - при активирането – първа вноска и в началото на 6-ти месец – втора вноска. След втората вноска устройството става собственост на клиента. Оскъпяване за целия период в размер на 10 лв, обща стойност на устройството – 160 лв.

- да го закупите на изплащане на три равни вноски по 55 лв, както следва: - при активирането – първа вноска; в началото на 4-ти месец – втора вноска; в началото на 8-ми месец – трета вноска. След последната вноска устройството става собственост на клиента. Оскъпяване за целия период в размер на 15 лв, обща стойност на устройството – 165 лв.

- да го вземете от нас под наем:
      - при едногодишен договор депозит от 60 лв и 7.50 лв. месечен наем
      - при договор за шест месеца депозит от 90 лв и 7.50 лв. месечен наем