По-голямата част от каналите разполагат с екстрата EPG – информация в реално време за това, което се излъчва по съответната програма, както и колко проценти от предаването са минали. На разположение ви е и програмата до края на деня, както и за една седмица напред.