Цифрова телевизия конфигуратор

*Вашето име:
*Адрес за предоставяне:
*Телефон:
*Email:
Допълнителна информация
От къде научихте за нас:

check($captcha) == false) {
$errors[‘captcha_error’] = ‘Incorrect security code entered
‘;
$_SESSION[‘ctform’][‘captcha_error’] = “$errors[captcha_error]“;
}
else {
$_SESSION[‘ctform’][‘captcha_error’] = false;
$errors[‘captcha_error’] = false;
}
}
process_si_contact_form();

?>


Избрали сте:

Услуга - Цифрова телевизия: ".$_SESSION[tv_name].""; ?>
Тип договор: ".$_SESSION[contract].""; ?>

Допълнителни услуги:
".$_SESSION[seconttv]."
"; } if($_SESSION[thitdttv]) { echo "".$_SESSION[thitdttv]."
"; } if($_SESSION[fourthtv]) { echo "".$_SESSION[fourthtv]."

"; } ?>

 

Име : ".$_SESSION[ime]."
"; ?> Адрес на предоставяне: ".$_POST[address]."
"; ?> Телефон : ".$_SESSION[phone]."
"; ?> Email : ".$_SESSION[email]."
"; ?> Допълнителна информация : ".$_SESSION[info]."
"; ?>

Благодарим Ви!
Заявка е попълнена успешно, очаквайте в най-скоро време да се свържем с Вас !

insert(‘wp_zaiavka’, array( ‘contract’ => $_SESSION[contract], ‘promo’ => $_SESSION[promo], ‘address’ => $_SESSION[address], ‘name’ => $_SESSION[ime], ‘phone’ => $_SESSION[phone], ’email’ => $_SESSION[email], ‘info’ => $_SESSION[info], ‘tv’ => $_SESSION[tv_name], ‘net’ => $_SESSION[net_name], ‘staticip’ => $_SESSION[staticip], ‘nod32’ => $_SESSION[nod32], ‘payhome’ => $_SESSION[payhome], ‘second_tv’ => $_SESSION[seconttv], ‘third_tv’ => $_SESSION[thitdttv], ‘forth_tv’ => $_SESSION[fourthtv], ‘hbo’ => $_SESSION[hbo], ‘hbo2’ => $_SESSION[hbo2] ));

$headers= “MIME-Version: 1.0\n” .
“Content-Type: text/html; charset=\”” .
get_option(‘blog_charset’) . “\”\n”;
$date = date(‘l jS F Y h:i:s A’);
$subject = “Онлайн заявка – цифрова телевизия конфигуратор”;
$message = “ОТ : $_SESSION[ime]
“;
$message .= “Телефон : $_SESSION[phone]
“;
$message .= “Email : $_SESSION[email]
“;
$message .= “Адрес : $_SESSION[address]
“;
$message .= “Доп. инфо : $_SESSION[info]

“;
$message .= “Услуга : $_SESSION[tv_name]
“;
$message .= “Вид договор : $_SESSION[contract]
“;
$message .= “Втори ТВ : $_SESSION[seconttv]
“;
$message .= “Трети ТВ : $_SESSION[thitdttv]
“;
$message .= “Четвърти ТВ : $_SESSION[fourthtv]
“;
$message .= “HBO : $_SESSION[hbo]
“;
$message .= “Дата : $datе”;
wp_mail(‘support@playtime.bg’, $subject, $message, $headers);
session_destroy();
?>


Цифрова телевизия

Изберете услуга

*Изберете цифрова телевизия:

Изберете подуслуга:
*Тип на договора:

Инсталационна такса:


0.00 лв.Месечна такса :[raw]

За да приемате Цифрова и HD телевизия е необходим цифров приемник, ако не разполагате с такъв можете: - да го закупите от нас на цена от 150 лв. - да го закупите на изплащане на две равни вноски по 80 лв. както следва: - при активирането – първа вноска и в началото на 6-ти месец – втора вноска. След втората вноска устройството става собственост на клиента. Оскъпяване за целия период в размер на 10 лв, обща стойност на устройството – 160 лв. - да го закупите на изплащане на три равни вноски по 55 лв, както следва: - при активирането – първа вноска; в началото на 4-ти месец – втора вноска; в началото на 8-ми месец – трета вноска. След последната вноска устройството става собственост на клиента. Оскъпяване за целия период в размер на 15 лв, обща стойност на устройството – 165 лв. - да го вземете от нас под наем: - при едногодишен договор депозит от 60 лв и 7.50 лв. месечен наем - при договор за шест месеца депозит от 90 лв и 7.50 лв. месечен наем