Включи се и ти! (2 за 3)

Включи се и ти! (2=3)

При включването си всеки нов клиент получава 3 месеца интернет на цената на 2 и без да заплаща такса включване!
1. Условия на промоцията
– Промоцията важи еднократно.
– Промоцията важи за всички райони на покритие.
– Промоцията е валидна за нови абонати и за настоящи абонати с необвързващ договор.
– Промоцията важи за всички Интернет услуги.
– Промоцията важи при подписване на едногодишен договор.
2. Офертата не важи в следните случаи:
– При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата.
– За настоящи активни абонати със сключени обвързващи договори.
3. Записване за промоцията
– Всеки абонат /домакинство/, който има право да участва в настоящата промоция дава заявка за свързване към кабелната далекосъобщителна мрежа на Плейтайм ЕOОД.
– Заявката се подава в:
– най близкия офис на Плейтайм
– на телефон 0800 11 344
– on-line от тук