Настройки за Mozilla Thunderbird

Отворете Mozilla Thunderbird. Изберете меню “Tools”, Изберете “Account Settings…”

t1

Натиснете бутона “Account Actions”, От отворилото се меню изберете “Add Mail Account…”.

t2

В отворилия се прозорец “Mail Account Setup” въведете съответно:
– в полето “Your name:” – вашето име;
– в полето “Email address:” – вашия e-mail адрес;
– в полето “Password:” – вашата парола.
Натиснете бутона “Continue”.

t3

Ще се появи прозорец, подобен на този, с който Thunderbird информира, че се опитва да се свърже към сървъра без допълнителни настройки;

Изберете “IMAP”, за incoming и SMTP за outgoing майл сървър въведете smtp.playtime.bg
В полето “Incoming User Name” въведете вашето потребителско име (например: a.popov@playtime.bg)

Натиснете бутона “Done”.

Thunderbird-posledna