Настройки Microsoft Outlook 2007

За да добавите Вашата поща чрез MS Outlook 2007, е необходимо да стартирате самата програмата. Ако за пръв път използвате програмата, ще се отвори следния прозорец.

outlook 2007-1

Натиснете бутона Next. Ще се отвори следния прозорец:

outlook 2007-2

Изберете опцията Yes и натиснете бутона Next.

На следващата стъпка въведете Вашето име, имейл адреса и паролата за този имейл адрес Ви. Необходимо е да потвърдите паролата. След това изберете опцията долу в дясно “Manualy configure server settings or additional server types“.

outlook 2007-3

Ще ви се отвори следния прозорец. Изберете “Internet E-mail” и натиснете бутона Next.

outlook 2007-4

Тук е необходимо да изберете протокола IMAP.

В празното поле “Incoming mail server” smtp.playtime.bg. В полето “Outgoing mail server (SMTP)” въведете smtp.playtime.bg. В полето “Logon Information“, е необходимо да се въведе Вашия пълен имейл адрес и парола. След това изберете бутона “More Settings…“.

outlook 2007-5

След това натиснете на табулатора “Outgoing Server” и изберете “My outgoing server (SMTP) requires authentication” и “Use same settings as my incoming mail server“.

outlook 2007-6

Изберете бутона Finish.

За да проверите пощата си, натиснете бутона Send/Receive.

outlook 2007-7