Настройки Windows 7

1. От старт менюто избирате Control Panel / Контрол Панел /.

2. В новопоявилия се прозорец избирате менюто Network and Internet / Мрежа и Интернет /.

3. Избирате менюто Network and Sharing Center.

4. Изберете Set up a new connection or network / Настройка на нова връзка или мрежа /.

5. От появилия се прозорец избирате Connect to the Internet / Свързване към интернет /.

6. Избирате радио бутона No, create a new connection / Не, създаване на нова връзка /.

7. Избирате Broadband (PPPoE).

8. В новопоявилия се прозорец въвеждате потребителското си име, парола и име за новосъздадената връзка ( playtime ). При натискане на бутона Connect / Свържи / , автоматично ще се стартира новата връзка за достъп до Интернет.

9. След което ще ви се изпише You are connected to the Internet / Вие сте свързани към Интернет /.