Настройки Windows XP

1. Отива се на Start Menu / Старт Меню / долу вляво на Taskbar / Лентата със задачи /

2. Избира се Settings / Настройки /, Control Panel / Контролен панел /

3. Влиза се в Network Connection / Мрежови връзки/

4. От File / Файл / менюто горе вдясно на прозореца се избира New Connection / Нова връзка /

5. Стартира прозорец Welcome To The New Connection Wizard / Добре Дошли В Съветника за Нова връзка /, натиска се бутона Next / Напред /.

6. В следващия прозорец се избира първата опция Connect to the internet / Свързване с интернет /, натиска се бутона Next / Напред /.

7. Тук се избира втората опция Set up my connection manually / Установи ръчно моята връзка /, натиска се бутона Next / Напред /.

8.Тук отново се избира втората опция Connect using a broadband connection that requires a user name and password / Свържи се чрез използване на широколентова връзка, която изисква потребитеслко име и парола /, натиска се бутона Next / Напред /.

9. В този прозорец се пише playtime – с малки букви, слято, натиска се бутон Next / Напред /.

10. В този прозорец е мястото за попълване на user name / потребителско име / на първия ред, password / парола / на втория ред и confirm password / потвърждаване на паролат / на третия ред. Нека двете отметки по-долу останат избрани, натиска се бутона Next / Напред /.

11. Тук се отбелязва отметката Add a shorcut to this connection to my desktop / Добави пряк път за тази връзка на моя работния плот / и се натиска бутона Finish / Край /.

12. Веднага ще стартира новата връзка, която създадохме. Нека натиснем бутона Connect / Свържи / за да влезнем в интернет.