Бизнес 2
 • Месечена такса – 102.00 лв
 
Скорости
Българско пространство
Meждународен достъп
Download
64 Mbit/s
40 Mbit/s
Upload
64 Mbit/s
40 Mbit/s
 
  Параметри на услугата:
 • Реален Статичен IP Адрес.
 • Услугaтa нe e ограниченa по трафик, работни станции и сесии.
 • Поддръжка DNS имената на клиента.
 • Безплатна денонощна поддръжка на 080011344.
 • Автоматични E-Mail съобщения за наближаване датата на падежа.
 • Възможност за използване на SMTP сървър.
 • Без лимит за изпратени и приети писма за 24 часа.
 • Без лимит за обща големина на изпратени писма за 24 часа.
 • Без ограничение за максимална големина за изпращане на единичен e-mail.
 • Възможност за клиентски mail server.
 • Преносна среда Lan мрежа.
 • Антивирусен софтуер – Nod32 – 3 бр.

Съотношение скорости: Upload : Download = 1 : 1