Интернет конфигуратор

*Вашето име:
*Адрес за предоставяне:
*Телефон:
*Email:
Допълнителна информация
От къде научихте за нас:

check($captcha) == false) {
$errors[‘captcha_error’] = ‘Incorrect security code entered
‘;
$_SESSION[‘ctform’][‘captcha_error’] = “$errors[captcha_error]“;
} else {
$_SESSION[‘ctform’][‘captcha_error’] = false;
$errors[‘captcha_error’] = false;
}
}// function
process_si_contact_form();
?>


Избрали сте:

Услуга - Достъп до интернет:".$_SESSION[net_name].""; ?>
Тип договор: ".$_SESSION[contract].""; ?>
Промоция : ".$_SESSION[promo].""; ?>
Допълнителни услуги :
".$_SESSION[staticip]."
"; if($_SESSION[nod32]) echo "".$_SESSION[nod32]."
"; if($_SESSION[payhome]) echo "".$_SESSION[payhome]."
"; } ?>

 

Име : ".$_POST[ime]."
"; ?> Адрес на предоставяне: ".$_POST[address]."
"; ?> Телефон : ".$_POST[phone]."
"; ?> Email : ".$_POST[email]."
"; ?> Допълнителна информация : ".$_POST[info]."
"; ?>

Благодарим Ви!
Заявка е попълнена успешно, очаквайте в най-скоро време да се свържем с Вас !

insert(‘wp_zaiavka’, array( ‘contract’ => $_SESSION[contract], ‘promo’ => $_SESSION[promo], ‘address’ => $_SESSION[address], ‘name’ => $_SESSION[ime], ‘phone’ => $_SESSION[phone], ’email’ => $_SESSION[email], ‘info’ => $_SESSION[info], ‘tv’ => $_SESSION[tv_name], ‘net’ => $_SESSION[net_name], ‘staticip’ => $_SESSION[staticip], ‘nod32’ => $_SESSION[nod32], ‘payhome’ => $_SESSION[payhome] ));
$headers= “MIME-Version: 1.0\n” .
“Content-Type: text/html; charset=\”” .
get_option(‘blog_charset’) . “\”\n”;
$subject = “Онлайн заявка – интернет конфигуратор”;
$message = “ОТ : $_SESSION[ime]
“;
$message .= “Телефон : $_SESSION[phone]
“;
$message .= “Email : $_SESSION[email]
“;
$message .= “Адрес : $_SESSION[address]
“;
$message .= “Доп. инфо : $_SESSION[info]

“;
$message .= “Услуга : $_SESSION[net_name]
“;
$message .= “Подуслуги : $_SESSION[staticip] , $_SESSION[payhome], $_SESSION[nod32]
“;
$message .= “Вид договор : $_SESSION[contract]
“;
$message .= “Промоция : $_SESSION[promo]
“;
wp_mail(‘support@playtime.bg’, $subject, $message, $headers);
session_destroy();

?>

Интернет

Изберете услуга

*Изберете достъп до интернет:

Изберете подуслуга:


*Тип на договора:


*Изберете промоция:


Инсталационна такса:Месечна такса :